فروش فایل سه بعدی تخت خواب 3DBED2

فروش فایل سه بعدی تخت خواب 3DBED2

فروش فایل سه بعدی تخت خواب 3DBED2

 فروش فایل سه بعدی تخت خواب 3DBED2

قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)

قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه محور

قابل ویرایش وتغییر اندازه


اینجا هم مشاهده کنید